Keitä olemme

Vantaan Mieskuoro Vantasia syntyi syksyllä 2019 kahden vantaalaisen kuoron yhdistäessä voimavaransa.

Nyt meillä on jokaisessa stemmassa 4-9 laulajaa. Vantasia koostuu hyvin motivoituneista ja musiikkia harrastaneista laulajista, joille on tärkeää korkealaatuisen musiikin tekeminen ja vaativien haasteiden ottaminen.

Kuoro pyrkii uusiutumaan hankkimalla riveihinsä uusia laulajia, joiden osaaminen ja ääniala on testattu ennalta sovituin ja määriteltyjen kriteerein.

I Tenorit 4 laulajaa II Tenorit 4 laulajaa

I Bassot 9 laulajaa II Bassot 9 laulajaa

Kuoroa on johtanut 2020 loppuun asti Sibelius-Akatemiassa maisteriopintojaan viimeistelevä
Jussi Linnanmäki.
Uusi johtajamme, musiikin maisteri Mathias Sandell, aloitti työnsä syyskuussa 2021.

Kuoroyhdistys

Kuoron toimintaa pyörittää rekisteröity kuoroyhdistys. Käytännössä asioista päättää ja panee toimeksi kuoron hallitus. Hallituksessa työt on jaettu toimenkuvien mukaan: puheenjohtaja vastaa toiminnan pyörittämisestä, musiikkilautakunnan puheenjohtaja taiteellisesta puolesta, muilta osin nimikkeet kertovat vastuualueista kuten taloudenhoitaja, kuoromestari, markkinointivastaava ja kuoron sihteeri.

Hallituksen jäsenet

Pekka Markkula, puheenjohtaja
Markku Puustinen, taloudenhoitaja
Pekka Mainio, musiikkilautakunnan puheenjohtaja
Jari Sutinen, kuoromestari
Pentti Ahlgren
Markku Eld
Ville-Pekka Pusa

Kuoron taiteellinen johtaja

Mathias Sandell valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-akatemiasta keväällä 2021 pääaineenaan kuoronjohto ja urkujensoitto.

Mieskuoro Vantasian lisäksi hän johtaa sekakuoroa kanttorin työssään ja toimii varajohtajana mieskuorossa Akademiska Sångföreningen.